Disclaimer & cookies

De informatie zoals opgenomen op deze website en in alle elektronische nieuwsbrieven uit naam van NewChannel B.V. is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze informatie en de daarin opgenomen gegevens, kan NewChannel B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. NewChannel B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover NewChannel B.V. geen controle heeft. NewChannel B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Informatie van deze website en/of gelinkte websites mag niet verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NewChannel B.V..

Online.newchannel.nl is een onderdeel van NewChannel B.V., alle voorwaarden welke van toepassing zijn op NewChannel B.V. gelden ook voor online.newchannel.nl.

NewChannel B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. NewChannel B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

NewChannel B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  Wanneer u een bestelling plaatst, dan hebben we uw bedrijfsnaam, uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en om u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  Om het gebruik van deze NewChannel B.V. portal  zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

  Wij gebruiken uw e-mailadres desgewenst om u via onze electronische nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen bij NewChannel B.V., de portal en over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u zich uitschrijven via onze portal.

  Als u bij NewChannel een bestelling plaatst dan bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

  Gegevens over het gebruik van onze portal en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website en onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.

NewChannel B.V. verkoopt uw gegevens niet

NewChannel B.V. zal uw persoonlijke en bedrijfsgegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct en onder de verantwoording van NewChannel B.V. zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. NewChannel B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de NewChannel B.V. portals geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy policy van NewChannel B.V., dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.