Service & Support

Wij leveren onze business partners zowel commerciële, marketing als technische pre- en postsales support ten behoeve van de producten uit ons portfolio en de diensten die wij verlenen. Onze technische ondersteuning in de voorfase van een project, tender, inventarisatie- of evaluatietraject of anderszins, bestaat uit het aanbieden van alle benodigde mondelinge en schriftelijke technische documentatie en onze onderbouwing hiervoor. Dit kan bestaan uit technische details of specificaties in pdf-formaat, hulp bij productselecties of het aangeven waar de gewenste informatie extern kan worden verkregen.

Wanneer ter plaatse bij onze partner of hun (potentiële) klant inhoudelijk advies wordt gevraagd betreffende onze producten en/of diensten, dan beschouwen wij dit als een commerciële opdracht. Wanneer u de expertise van onze gecertificeerde technici wilt inschakelen in een pre-sales traject, neemt u dan altijd contact met ons op om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.

Voor technische after-sales support kunnen onze resellers veelal direct contact opnemen met de support afdelingen van de desbetreffende fabrikanten. Zij zijn in staat om zo spoedig en adequaat mogelijk alle technische after-sales support vragen (of problemen) in behandeling te nemen en op te lossen binnen de gestelde criteria.
Let op! Bij nagenoeg alle producten geldt dat een geldige support licentie aanwezig moet zijn om aanspraak te kunnen maken op technische ondersteuning. Deze is vaak onderdeel van een functionele product licentie, maar niet altijd.

Eindgebruikers van onze producten of diensten worden verzocht om te allen tijde contact op te nemen met de business partner die hen de producten, licenties of diensten heeft geleverd. Alleen wanneer dit niet tot het gewenste resultaat of oplossing leidt of binnen een redelijke termijn, dan vernemen wij daar graag van.